JobHop

Data Scientist
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Customer Success Specialist
DETAIL
Full-time Negotiable salary HCM city

Chuyên Viên Quản Lý Tuyển Dụng (HRBP)
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4

Talent Acquisition Manager
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4

Recruitment Consultant
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4

JobHop Internship Program 2019 - Recruitment Intelligence
DETAIL
Internship Negotiable salary Dist.4, HCM city

Digital Marketing Manager
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

UI/UX Designer
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

AI/Machine Learning - Software Engineer
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Marketing Executive
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Content Marketing Specialist
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Sale Manager
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Tester
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

iOS / Android Developer
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng (Business Development)
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4

Executive Assistant
DETAIL
Full-time Negotiable salary HCM city

Digital Marketing Specialist
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Business Analyst (Product)
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Copywriter - Content Creative - (Marketing)
DETAIL
Full-time Negotiable salary HCM city

JobHop Internship Program 2019 - Marketing & Sales
DETAIL
Internship Negotiable salary Dist.4, HCM city

Operation Manager
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

JobHop Internship Program 2019 - UI UX Design | Graphic Design
DETAIL
Internship Negotiable salary Dist.4, HCM city

PR/Event Manager
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Product Manager
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Front - End Developer
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Graphic Designer
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Product Marketing
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Full Stack Developer (Java, React)
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Nhân Viên Sự Kiện
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

JobHop là 1 SaaS (Service as a Software) startup giúp kết nối tài năng và doanh nghiệp uy tín tại Vietnam. Công nghệ tuyển dụng JobMatch của JobHop giúp doanh nghiệp kết nối với ứng viên Hợp trong thời gian ngắn nhất. JobHop ATS (Applicant Tracking System) là giải pháp điện toán đám mây thông minh cho các doanh nghiệp vừa và lớn tối ưu hoá lưu trữ và phân tích dữ liệu của quá trình tuyển dụng.