JobHop

(HOT) UI/UX Designer
DETAIL
Full-time FROM 22 Mil/month HCM city

(HOT) Operation Manager
DETAIL
Full-time FROM 10 Mil/month Dist.4, HCM city

(HOT) Recruitment Consultant
DETAIL
Full-time Negotiable salary HCM city

(HOT) iOS / Android Developer
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

(HOT) Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng (Business Development)
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4

(HOT) Product Manager
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Business Analyst (Product)
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

PHP Developer (Laravel)
DETAIL
Full-time Negotiable salary HCM city

Tester
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Digital Marketing Manager
DETAIL
Full-time FROM 23 Mil/month Dist.4, HCM city

Nhân Viên Sự Kiện
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Product Marketing
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Executive Assistant
DETAIL
Full-time Negotiable salary HCM city

Digital Marketing Executive
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4

Developer (.NET Core/ C#/Python)
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

JobHop là 1 SaaS (Service as a Software) startup giúp kết nối tài năng và doanh nghiệp uy tín tại Vietnam. Công nghệ tuyển dụng JobMatch của JobHop giúp doanh nghiệp kết nối với ứng viên Hợp trong thời gian ngắn nhất. JobHop ATS (Applicant Tracking System) là giải pháp điện toán đám mây thông minh cho các doanh nghiệp vừa và lớn tối ưu hoá lưu trữ và phân tích dữ liệu của quá trình tuyển dụng.