Deloitte VietNam

Deloitte là một hãng kiểm toán lớn và danh tiếng trên toàn cầu, có mặt tại 142 quốc gia với hơn một trăm ngàn nhân viên